ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา

ความสำเร็จทั้งหมดเกิดจากทีมงานของเรา
จากประสบการณ์ที่มีมาผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์
ออกมาเป็นบริการที่ดีที่สุดมอบให้กับลูกค้าของเรา

ความสำเร็จทั้งหมดเกิดจากทีมงานของเรา
จากประสบการณ์ที่มีมาผนวกเข้ากับความ
คิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นบริการที่ดีที่สุด
มอบให้กับลูกค้าของเรา

คณะกรรมการบริษัท

Daniel
daniel pans
Group CEO
Arnaud
Inneke F. Tjakradidjaja
Group Chief Commercial Officer

ทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ขับเคลื่อน DPO International ให้เติบโตในเอเชีย
tiffany ngui
Senior Regional Shipping & Customs Clearance Manager
Supply Chain Management

(Shipping & Customs Clearance)
การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลกให้มีประสิทธิผล ล้วนขึ้นอยู่กับความพร้อมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีก่อน
Siew mei
regional Legal manager
Finance & Legal
เราให้ความสำคัญของกฎ ข้อบังคับ นโยบาย เราให้ความสำคัญของกฎ ข้อบังคับ นโยบาย และมีการทำความเข้าใจและปรับใช้อย่างทั่วถึงในองค์กร
Amanda ng
Group Regional Manager
Marketing
การตลาดคือการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
อย่างมีจินตนาการ ที่มีการคิดและ
วางแผนมาอย่างดี
mike low
Group Regional Manager
Human Resource Management
เราไม่ได้สร้างธุรกิจ เราสร้างคน แล้วคนก็จะสร้างธุรกิจ
leong han yin
Senior Regulatory Affairs & Compliance Manager
Scientific & Regulatory Affairs
ความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบของเรา รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดจนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ขณะเดียวกันก็รักษามาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยของอาหารและการันตีคุณภาพ
Dr. Tan Poh Lee
Scientific Affairs & Innovation Manager
Scientific & Regulatory Affairs
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาผลิตภัณฑ์และดึงดูดลูกค้า ผ่านการสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
slide
slide
slide
slide
slide
slide

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา