ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา

ความสำเร็จทั้งหมดเกิดจากทีมงานของเรา
จากประสบการณ์ที่มีมาผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์
ออกมาเป็นบริการที่ดีที่สุดมอบให้กับลูกค้าของเรา

ความสำเร็จทั้งหมดเกิดจากทีมงานของเรา
จากประสบการณ์ที่มีมาผนวกเข้ากับความ
คิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นบริการที่ดีที่สุด
มอบให้กับลูกค้าของเรา

คณะกรรมการบริษัท

Daniel
daniel pans
Group CEO
Harry
harry chong
Group Chief Financial Officer
Arnaud
arnaud ronse de craene
Group Chief Technology Officer
Arnaud
Inneke F. Tjakradidjaja
Group Chief Commercial Officer

ทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ขับเคลื่อน DPO International ให้เติบโตในเอเชีย
tiffany ngui
senior regional manager
Supply Chain Management

(Shipping & Customs Clearance)
การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลกให้มีประสิทธิผล ล้วนขึ้นอยู่กับความพร้อมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีก่อน
Siew mei
regional Legal manager
Finance & Legal
เราให้ความสำคัญของกฎ ข้อบังคับ นโยบาย เราให้ความสำคัญของกฎ ข้อบังคับ นโยบาย และมีการทำความเข้าใจและปรับใช้อย่างทั่วถึงในองค์กร
Amanda ng
regional manager
Marketing
การตลาดคือการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
อย่างมีจินตนาการ ที่มีการคิดและ
วางแผนมาอย่างดี
mike low
regional manager
Human Resource Management
เราไม่ได้สร้างธุรกิจ เราสร้างคน แล้วคนก็จะสร้างธุรกิจ
leong han yin
senior manager
Scientific & Regulatory Affairs
ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และกฎระเบียบ ที่มาพร้อมความสามารถเชิงนวัตกรรม จะเป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมความปลอดภัยของอาหาร และรับประกันคุณภาพ ในอุตสาหกรรมอาหาร
slide
slide
slide
slide
slide
slide

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา