เกี่ยวกับเรา

มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันจัดจำหน่ายอาหารครบวงจรและบริการอื่นๆ ขับเคลื่อนโดยคำ 3 คำที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเรา
PEOPLE. FOOD. CONNECTION.

เกี่ยวกับเรา

มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันจัดจำหน่ายอาหารครบ
วงจรและบริการอื่นๆ ขับเคลื่อนโดยคำ 3 คำ
ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเรา
PEOPLE. FOOD. CONNECTION.

ohq-sky
fdsfdf.png
DPO-section.png

DPO

DPO-section.png
fdsfdf.png

Delivering

Promises &

Opportunities

Opportunities

ที่ DPO International ชื่อของเราเป็นมากกว่าตัวย่อธรรมดา แต่คือคำปฏิญาณ DPO ย่อมาจาก “Delivering Promises & Opportunities” แปลว่า “การส่งมอบคำสัญญาและโอกาส” เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการเหนือความคาดหวัง เคารพความไว้วางใจ และสร้างการเติบโตอย่างไม่มีสิ้นสุด บริการแต่ละอย่างพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่น มั่นใจได้ว่าพาร์ทเนอร์และลูกค้าไม่เพียงแต่ได้รับสินค้าเท่านั้น แต่ยังได้รับบริการที่เป็นเลิศและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดอาหารโลกอีกด้วย

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัท

จำหน่ายอาหารครบวงจร

ชั้นนำของเอเชีย

เป็นบริษัท จำหน่ายอาหารครบวงจร ชั้นนำของเอเชีย

พันธกิจ

เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอาหาร

ในทุกระดับของเอเชีย

เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอาหาร ในทุกระดับของเอเชีย

เราตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ผ่านบริการต่างๆ ที่ครอบคลุม ผ่านข้อมูลตลาดเชิงลึกในแต่ละประเทศ

ค่านิยม

ยึดมั่นในความถูกต้อง

บริษัทฯ เชื่อว่าความซื่อสัตย์ในการทำงาน
เป็นเสาหลักในการสร้างความไว้วางใจ
และความน่าเชื่อถือ เราจึงยึดมั่นในจริยธรรมสูงสุด
และรักษาคำมั่นสัญญา
เพื่อความเชื่อมั่นอย่างไม่มีสิ้นสุด

มุ่งไปข้างหน้า

พร้อมเผชิญหน้ารับมือกับความเปลี่ยนแปลง
มีการนำเทคโนโลยีหรือวิธีใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน
เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดและความท้าทายที่ม
เราเรียนรู้ที่จะปรับตัว กล้าที่จะเสี่ยง
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ทำงานแบบเชิงรุก

ทำงานแบบวางแผนล่วงหน้า
มีความเข้าใจและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ
มีสติพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้คือ
การทำงานหนักอย่างชาญฉลาด

มีความหลากหลาย

เคารพในวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตที่หลากหลาย
เรายึดมั่นในความยุติธรรมและความเสมอภาคในการ
ทำงาน นอกจากนี้ยังเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น
มีการทำงานเป็นทีม เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

รักษาคำมั่นสัญญา

การดำเนินธุรกิจของเราตั้งอยู่บนความรับผิดชอบต่อ

ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมที่อาศัยอยู่

เราจึงให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบ

จากการดำเนินงาน
ต้องมั่นใจได้ว่าสังคมจะได้รับการดูแลที่ดี

อัตลักษณ์

PEOPLE
FOOD
CONNECTION
หัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถสรุปได้เป็นคำ 3 ง่ายๆ
แต่มีความหมายลึกซึ้ง ที่ DPO International เราให้ความสำคัญกับคน
ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน หรือแม้แต่สังคมที่เราอาศัยอยู่
บริษัทฯ มีการดำเนินงานอยู่ใน 7 ประเทศ และเป็นบ้านของพนักงานกว่า 500 คน
จากหลากหลายเชื้อชาติ เราภาคภูมิใจที่ได้เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน
ผ่านการคัดสรรอาหารในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค
หัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถสรุปได้
เป็นคำ 3 ง่ายๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง ที่ DPO
International เราให้ความสำคัญกับคน ไม่ว่า
จะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน หรือแม้แต่
สังคมที่เราอาศัยอยู่ บริษัทฯ มีการดำเนินงานอยู่ใน
7 ประเทศ และเป็นบ้านของพนักงานกว่า 500 คน จาก
หลากหลายเชื้อชาติ เราภาคภูมิใจที่ได้เชื่อมโยงผู้คน
เข้าด้วยกัน ผ่านการคัดสรรอาหารในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค
PEOPLE
FOOD
CONNECTION
เหนือสิ่งอื่นใด ทุกอย่างเริ่มต้นด้วย ”คน”
DPO International ตระหนักถึงคุณค่าของคน ไม่ใช่แค่พนักงานเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงบุคลากรทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ
บริษัทฯ จึงใส่ใจในผลประโยชน์ของทุกคน
และมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้า พาร์ทเนอร์ และสังคมอย่างดีที่สุด
เหนือสิ่งอื่นใด ทุกอย่างเริ่มต้นด้วย ”คน” DPO
International ตระหนักถึงคุณค่าของคน ไม่ใช่แค่
พนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคลากรทุกคนที่มีความ
เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ บริษัทฯ จึงใส่ใจในผลประโยชน์
ของทุกคน และมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้า พาร์ทเนอร์
และสังคมอย่างดีที่สุด
PEOPLE
FOOD
CONNECTION
ให้อาหารเป็นสื่อกลางในชีวิต อาหารคือธุรกิจที่เราทำและสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ
ด้วยเป้าหมายในการเป็นบริษัทจำหน่ายอาหารชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้อยู่ในระดับแนวหน้าของทุกการเดินทาง
จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ
จนถึงการขาย และการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
ให้อาหารเป็นสื่อกลางในชีวิต อาหารคือธุรกิจที่เราทำ
และสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ ด้วยเป้าหมายในการเป็นบริษัท
จำหน่ายอาหารชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรา
มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้อยู่ในระดับแนวหน้าของทุก
การเดินทาง จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร ตั้งแต่การจัดซื้อ
วัตถุดิบจากผู้ผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ จนถึงการขาย
และการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
PEOPLE
FOOD
CONNECTION
“อาหารเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรม”
ในฐานะบริษัทข้ามชาติที่มีประสบการณ์การดำเนินงานในประเทศทั่วทั้ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน เราได้วางตัวเองเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิต
ผู้ให้บริการด้านอาหาร ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหาร
ยิ่งไปกว่านั้น ยังให้ความสำคัญกับการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
“อาหารเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรม” ในฐานะบริษัท
ข้ามชาติที่มีประสบการณ์การดำเนินงานในประเทศทั่วทั้ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน เราได้วางตัวเองเป็น
ตัวกลางระหว่างผู้ผลิต ผู้ให้บริการด้านอาหาร ผู้ค้าปลีก
และผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหาร ยิ่งไปกว่านั้น ยังให้
ความสำคัญกับการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ใน
ประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
PEOPLE
FOOD
CONNECTION

รางวัลและ
ความสำเร็จ

ทุกรางวัลคือเจตนารมณ์จากพนักงานทุกคนที่
มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ด้วยการส่ง
มอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมอย่าง
ต่อเนื่อง เราเฉลิมฉลองทุกความสำเร็จที่ได้รับมา
ทุกรางวัลเป็นสิ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจและความ
ชื่นชมที่ลูกค้ามีต่อเรา

ทุกรางวัลคือเจตนารมณ์จากพนักงานทุกคน
ที่มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ด้วย
การส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง เราเฉลิมฉลองทุกความ
สำเร็จที่ได้รับมาทุกรางวัลเป็นสิ่งสะท้อนถึง
ความไว้วางใจและความชื่นชมที่ลูกค้ามีต่อเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

โซลูชันของเราจะช่วย
ธุรกิจของคุณได้อย่างไร?