เข้าถึงทุกมุม
ในอุตสาหกรรมอาหาร

เข้าถึงทุกมุมในอุตสาหกรรมอาหาร

ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจ
เชื่อมต่อตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry)

มุ่งเน้นการส่งมอบส่วนผสมที่ดีที่สุดให้กับผู้ผลิตอาหาร
ด้วยการทำงานร่วมกับผู้ผลิตชั้นนำของโลก
เพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มายังห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ คิดค้นต่อยอด
เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าและเหมาะกับลูกค้าใน 13 อุตสาหกรรมอาหาร

มุ่งเน้นการส่งมอบส่วนผสมที่ดีที่สุดให้กับผู้ผลิต
อาหาร ด้วยการทำงานร่วมกับผู้ผลิตชั้นนำของ
โลก เพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มายังห้องปฏิบัติการ
ของบริษัทฯ คิดค้นต่อยอดเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าและ
เหมาะกับลูกค้าใน 13 อุตสาหกรรมอาหาร

 • อาหารเด็ก
 • เบเกอรี่
 • เครื่องดื่ม
 • ขนมหวาน
 • ผลิตภัณฑ์จากนม
 • ผลไม้ เครื่องเทศ
 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • เนื้อสัตว์ อาหารทะเล
 • น้ำมัน ไขมัน
 • อาหารพร้อมทาน (Ready To Eat)
 • อาหารว่าง
 • อาหารสัตว์
 • การให้บริการด้านอาหาร (Foodservice)

  นำเสนอโซลูชันระดับคุณภาพให้กับผู้ให้บริการอาหาร มีทีมงานในประเทศ
  ติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอาหารอย่างใกล้ชิด โดยจัดหาผลิตภัณฑ์
  ระดับพรีเมียมในราคาที่แข่งขันได้ ส่งตรงถึงสถานที่ของลูกค้า

  นำเสนอโซลูชันระดับคุณภาพให้กับผู้ให้บริการด้าน
  อาหาร มีทีมงานในประเทศติดตามความ
  เคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอาหารอย่างใกล้ชิด
  โดยจัดหาผลิตภัณฑ์ ระดับพรีเมียม ในราคาที่แข่งขัน
  ได้ ส่งตรงถึงลูกค้า

 • โรงอาหาร การจัดเลี้ยง
 • ร้านกาแฟ คาเฟ่ เบเกอรี่
 • โรงแรม ร้านอาหาร บาร์ บิสโทร
 • ร้านอาหารจานด่วน (QSR)
 • การขนส่ง
 • สถานที่บันเทิง
 • ธุรกิจค้าปลีก (Retail)

  มีระบบการจัดจำหน่ายที่คลอบคลุม จัดจำหน่ายอาหารนานาชาติไปยังซูเปอร์มาร์เก็ต
  และร้านค้าปลีกอื่นๆ ในประเทศ ด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
  แนะนำแบรนด์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดในประเทศ เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์,
  และรสชาติใหม่ๆ DPO International จัดจำหน่ายไปยัง

  มีระบบการจัดจำหน่ายที่คลอบคลุม จัดจำหน่าย
  อาหารนานาชาติในซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้า
  ปลีกอื่นๆ ในประเทศ ด้วยการวางกลยุทธ์การ
  ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำทางเลือกให้
  ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ และรสชาติใหม่ๆ
  DPO International จัดจำหน่ายไปยัง

 • สถานบริการสุขภาพ
 • ร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน้ำมัน
 • ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต
 • ร้านเฉพาะทาง
 • ตลาดอาหารแห้ง ตลาดสด
 • ศูนย์กีฬา ศูนย์นันทนาการ
 • ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าส่ง
 • สินค้าผู้บริโภค (Consumer)

  มุ่งมั่นช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ในการบริหารจัดการช่องทางการขายออนไลน์ มีบริการ
  และความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุม ตั้งแต่การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การขนส่งโลจิสติกส์
  ไปจนถึงการตลาดออนไลน์ การพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ
  DPO International มีการจัดการร้านค้าบนแพลตฟอร์มต่างๆ ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย

  มุ่งมั่นช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ในการบริหารจัดการ
  ช่องทางการขายออนไลน์ มีบริการและความ
  เชี่ยวชาญที่ครอบคลุม ตั้งแต่การติดต่อสื่อสารกับ
  ลูกค้า การขนส่งโลจิสติกส์ ไปจนถึงการตลาด
  ออนไลน์ การพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์คุณภาพ
  การให้บริการ
  DPO International มีการจัดการร้านค้าบน
  แพลตฟอร์มต่างๆ ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย