กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry)

กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry)

ปลดล็อกศักยภาพ
ผ่านการจัดจำหน่ายแบบไร้รอยต่อ

ปลดล็อกศักยภาพ ผ่านการจัดจำหน่ายแบบไร้รอยต่อ

เรามีเป้าหมายในการจัดหาส่วนผสมที่ดีที่สุดให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในประเทศ
เราทำงานร่วมกันกับพันธมิตรผู้ผลิตส่วนผสมวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมอาหารและโซลูชันที่คุ้มค่า
ปลดล็อกศักยภาพสูงสุด พร้อมดึงดูดผู้บริโภค

เรามีเป้าหมายในการจัดหาส่วนผสมที่ดีที่สุดให้
ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าน
ประเทศ เราทำงานร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ที่เป็น
ผู้ผลิตส่วนผสมวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก
สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมอาหารและโซลูชันที่
คุ้มค่า ปลดล็อกศักยภาพสูงสุด

มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ
สำหรับทุกกลุ่มธุรกิจอาหาร

มีทีมงานที่เชี่ยวชาญสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจอาหาร

ฝ่ายขาย

โซลูชันที่ออกแบบให้เหมาะสม
กับความต้องการของธุรกิจ

โซลูชันที่ออกแบบให้เหมาะสม กับความต้องการของธุรกิจ

สร้างสรรค์สูตรอาหารได้ตามความต้องการ:

อัพเกรดผลิตภัณฑ์ไปสู่อีกระดับด้วยส่วนผสม
คุณภาพดีเลิศ โดดเด่นกว่าคู่แข่งด้วยสูตราหาร
ที่สร้างสรรค์เฉพาะตัว เรามีทีมนักเทคโนโลยี
อาหารและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสูตรอาหาร
โดยใช้ส่วนผสมที่เป็นนวัตกรรมอาหาร
สร้างสรรค์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัมผัส รสชาติ อายุการเก็บรักษา
และคุณค่าทางโภชนาการ

อัพเกรดผลิตภัณฑ์ไปสู่อีกระดับด้วยส่วนผสม
คุณภาพดีเลิศ โดดเด่นกว่าคู่แข่งด้วยสูตรอาหารที่
สร้างสรรค์เฉพาะตัว เรามีทีมนักเทคโนโลยีอาหาร
และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสูตรอาหาร โดยใช้ส่วน
ผสมที่เป็นนวัตกรรมอาหาร สร้างสรรค์ให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัมผัส
รสชาติ อายุการเก็บรักษา และคุณค่าทาง
โภชนาการ

บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบได้เอง

โซลูชันออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเรา
เป็นมากกว่าแค่บรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูด
สายตา เพราะสินค้าแต่ละอย่างมี
การแพ็คสินค้าและความต้องการ
ที่แตกต่างกัน เราจึงมีบริการรีแพ็ค
สินค้า (Repack) ที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

โซลูชันออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเราเป็นมากกว่าแค่
บรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดสายตา เพราะสินค้าแต่ละอย่าง
มีการแพ็คสินค้าและความต้องการที่แตกต่างกัน
เราจึงมีบริการรีแพ็คสินค้า (Repack) ที่ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

มั่นใจได้ว่าการดำเนินการเป็นไปตาม
กฎระเบียบด้านอาหารในประเทศ

ปลดล็อกตลาดอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างราบรื่น ด้วยบริการด้านกฎระเบียบที่ครอบคลุม
ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศ รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
ให้บริการปรึกษาด้านกฎระเบียบ ไม่ว่าจะเป็น

ปลดล็อกตลาดอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างราบรื่น ด้วยบริการด้านกฎระเบียบที่
ครอบคลุม ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศ
รับประกันการปฏิบัติตามข้อ กำหนดที่เปลี่ยน
แปลงไปตลอดเวลา ให้บริการปรึกษาด้าน
กฎระเบียบ ไม่ว่าจะเป็น

 • ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบในประเทศ
  จากผู้เชี่ยวชาญ
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
  ทางอาหาร และข้อกำหนดการติดฉลากสินค้า
 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • ประหยัดรายจ่ายจากการไม่ปฏิบัติ
  ตามข้อกำหนด
 • ให้การสนับสนุนอื่นๆ รวมถึงการประเมิน
  การฝึกอบรม และการติดตามผล
 • มอบความไว้วางใจผ่านโซลูชัน
  ลอจิสติกส์ที่เชี่ยวชาญ

  มอบความไว้วางใจผ่านโซลูชัน
  ลอจิสติกส์ที่เชี่ยวชาญ

  ให้บริการด้านการขนส่ง คลังสินค้า และการจัดจำหน่าย อย่างมีประสิทธิภาพ
  และน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จสำหรับธุรกิจอาหาร

  ให้บริการด้านการขนส่ง คลังสินค้า และการจัด
  จำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ ซึ่ง
  เป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ
  สำหรับธุรกิจอาหาร

 • จัดการคลังสินค้าตามความต้องการ
  มอบโซลูชันการจัดเก็บที่ปลอดภัย
 • มีทีมผู้เชี่ยวชาญจัดส่งวัตถุดิบ
  ในสภาพสมบูรณ์
 • รับประกันความปลอดภัยระดับสูงสุด
 • ปรับเส้นทางการจัดส่งให้เหมาะสมเพื่อลดเวลา
และต้นทุนการขนส่ง
 • เข้าถึงลูกค้าผ่านนวัตกรรม
  ด้านการตลาด

  ประสบความสำเร็จผ่านกลยุทธ์การตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญ ปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารระดับโลก ให้บริการด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็น

 • ออกบูธงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • จัดงาน Innovation Day เจาะลึกส่วนผสมเฉพาะทาง
และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ โดยนักเทคโนโลยีอาหาร
 • วางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์
  marketing concept ที่ดึงดูดผู้บริโภค
 • วางระบบ แนวทางการขาย
  และการกระจายสินค้าถึงมือลูกค้า
 • พาร์ทเนอร์ของเรา

  ...และอื่นๆ อีกมากมาย

  benexia-2

  ...และอื่นๆ อีกมากมาย

  DPO International มีบทบาทสำคัญในการขยายธุรกิจของ BENEO สู่เอเชียแปซิฟิก
  ความสัมพันธ์ของเราได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็น
  พันธมิตรที่แข็งแกร่งและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  Dominique Speleers
  Board Member
  ตั้งแต่ปี 2018 ความร่วมมือกับ DPO ทำให้เรา
  พัฒนาระบบการขาย การจัดจำหน่ายในประเทศต่างๆ
  และการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  Remi Reguero
  Business Development & Technical Director
  DPO International เป็นพันธมิตรของ Hexagon Nutrition มายาวนานกว่า 18 ป
  หากต้องอธิบายด้วยคำๆ เดียว
  ก็น่าจะเป็น "ความน่าเชื่อถือ"
  Vikram Kelkar
  Managing Director
  ผมรู้สึกยินดีมากที่มี DPO International เป็นพันธมิตร
  มีเครือข่ายที่กว้างขวาง มีความรู้ด้านการตลาด
  และมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำเป็นอย่างดี
  Christian Schink
  Global Food Division Manager

  ต้องการโซลูชันสำหรับ
  ผลิตอาหารของคุณอยู่หรือเปล่า?