ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มีความหลากหลาย รวมตัวกันเพื่อนำอาหารดีๆ
มาสู่ชุมชนทั่วภูมิภาค DPO International เปิดโอกาสให้พนักงานได้เชื่อมต่อกับ
ผู้ผลิตและผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทำไมต้องเป็นเรา?

ดีที่สุดในธุรกิจ

เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมจัดจำหน่ายอาหาร 
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพและนวัตกรรม

ความก้าวหน้าในอาชีพ

ที่ DPO International เราเชื่อมั่นในการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ และให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคล

สภาพแวดล้อมหลากหลายวัฒนธรรม

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างการทำงาน
อย่างมืออาชีพ

#LifeatDPO

สิ่งที่เรายืนหยัด

ส่งเสริมที่ทำงาน
ที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม

ที่ DPO International ค่านิยมคือรากฐานสำคัญของสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงบวก ด้วยการปลูกฝังการยึดมั่นในความถูกต้อง มองไปข้างหน้า ทำงานแบบเชิงรุก มีความหลากหลาย และมีความมุ่งมั่นช่วยให้บุคคลากรเข้าถึงศักยภาพสูงสุด สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความไว้วางใจและการเติบโตร่วมกัน

เรากำลังเปิดรับสมัคร

เชิญชวนผู้มีความรู้ความสามารถมาเข้าร่วมทีม ปลดปล่อยศักยภาพ และพัฒนาเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ

นักศึกษาฝึกงาน
Kuala Lumpur
พนักงานฝ่ายขาย
Kuala Lumpur, Shanghai, Jakarta, Manila, Colombo, Bangkok, Ho Chi Minh
ผู้จัดการฝ่ายขาย
Kuala Lumpur, Shanghai, Jakarta, Manila, Colombo, Bangkok, Ho Chi Minh