โซลูชันที่ตอบสนอง
ทุกความต้องการ

โซลูชันที่ตอบสนองทุกความต้องการ

มีโซลูชันที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจของลูกค้า
พร้อมการสนับสนุนระดับคุณภาพที่จะขับเคลื่อนธุรกิจอาหารคุณสู่ความสำเร็จ

มีโซลูชันที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
ต้องการ ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจของลูกค้า พร้อม
การสนับสนุนระดับคุณภาพที่จะขับเคลื่อน
ธุรกิจอาหารคุณสู่ความสำเร็จ

บริการของเรา

จัดหา
จัดหาผลิตภัณฑ์และส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
 • จัดหาผลิตภัณฑ์
 • ประเมินความพร้อมของผลิตภัณฑ์
 • เจรจาราคา
 • ตรวจสอบการผลิต
 • ดำเนินการชำระเงิน
ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎระเบียบในประเทศอย่างครบถ้วน
 • ตรวจสอบฉลาก
 • ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
 • ขอรับรองฮาลาล
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดในแต่ละประเทศ
 • จัดการเอกสารนำเข้าและส่งออก
จัดส่ง
จัดส่งผลิตภัณฑ์ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล
 • ให้คำปรึกษาด้านเอกสารประกอบการขนส่ง
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 • ดำเนินการพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก
 • ขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือต้นทาง (Port of Loading)
 • จัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือปลายทาง (Point of Discharge)
จัดเก็บ
มั่นใจได้ว่ามีการจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนความต้องการ
 • ขนส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า
 • จัดการสินค้าขาเข้า
 • ใช้ระบบ First Expire First Out (FEFO)
 • รับสินค้าและจัดส่ง
พัฒนาสูตรอาหาร
นำเสนอนวัตกรรมและวิจัยพัฒนาอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนาคอนเซปต์อาหารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในประเทศ
 • ปรับสูตรอาหาร
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดฉลาก
 • ให้ข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ
ทำการตลาด
โปรโมทแบรนด์และสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
 • จัดโปรโมชันกระตุ้นยอดขาย
 • โปรโมทผ่านโซเชียลมีเดีย
 • จัดสัมมนา จัดอีเว้นท์
 • ออกแบบสื่อการตลาด
 • จัดสาธิตผลิตภัณฑ์
ดูแลการขาย
ช่วยให้ธุรกิจเติบโต ผ่านการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทีมขายที่เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม
 • ส่งรายงานการขาย
 • ให้เครดิตเทอมและใช้สกุลเงินในแต่ละประเทศ
 • ขายสินค้าออนไลน์
จัดจำหน่าย
มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคได้รับสินค้าตรงเวลา ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม
 • ส่งสินค้าตรงถึงมือลูกค้า
 • ประมวลผลคำสั่งซื้อ
 • ใช้ระบบการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ
 • จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • ดูแลเรื่องการชำระเงิน
ระบบกระจายสินค้า
ที่เชื่อมต่อทุกเส้นทาง
ล้ำนำหน้าคู่แข่งด้วยการจัดจำหน่ายอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์กระจายสินค้าและระบบกระจายสินค้ารับประกันการจัดส่งที่รวดเร็ว เชื่อถือได้
และประหยัดต้นทุนของลูกค้า
นำหน้าคู่แข่งด้วยการจัดจำหน่ายอาหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ศูนย์กระจายสินค้าและระบบ
กระจายสินค้ารับประกันการจัดส่งที่รวดเร็ว
เชื่อถือได้ และประหยัดต้นทุนของลูกค้า
ระบบการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ
ใช้ทุกมาตรการในการรักษาความเย็นในการขนส่ง
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ถึงปลายทางที่อย่างสดใหม่ ปลอดภัย
และพร้อมสำหรับการบริโภค
ใช้ทุกมาตรการในการรักษาความเย็นในการขนส่ง
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ถึงปลายทางที่อย่างสดใหม่
ปลอดภัย และพร้อมสำหรับการบริโภค
เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น
ด้วยการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ
มีทีมที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดให้บริการ ช่วยให้แบรนด์ให้เข้าถึงผู้บริโภค
ในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น พัฒนากลยุทธ์ออนไลน์
และออฟไลน์สำหรับแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการเติบโต
มีทีมที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดให้บริการ ช่วยให้แบรนด์
ให้เข้าถึงผู้บริโภคในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก
ขึ้น พัฒนากลยุทธ์ออนไลน์ และออฟไลน์สำหรับแบรนด์
ในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการเติบโต

เรียนรู้ว่าเราสามารถ

ช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร?