การให้บริการด้านอาหาร
(Foodservice)

การให้บริการด้านอาหาร (Foodservice)

พลิกโฉมธุรกิจ F&B

ด้วยโซลูชัน Foodservice

มอบบริการที่เป็นเลิศ โซลูชันนวัตกรรม และการสนับสนุนครบวงจรให้กับธุรกิจ F&B
ภารกิจของเราคือเพิ่มศักยภาพและทำให้ธุรกิจเติบโตผ่านบริการที่ตอบสนองความต้องการ

มอบบริการที่เป็นเลิศ โซลูชันนวัตกรรม และการ
สนับสนุนครบวงจรให้กับธุรกิจ F&B ภารกิจของ
เราคือเพิ่มศักยภาพและทำให้ธุรกิจเติบโตผ่าน
บริการที่ตอบสนองความต้องการ

มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ
สำหรับทุกกลุ่มธุรกิจอาหาร

ฝ่ายขาย

ยกระดับอาหาร ผ่านเมนูที่รังสรรค์เอง และสูตรอาหารเลิศรส

เมนูคือหัวใจสำคัญของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหาร ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สูตรอาหารที่น่ารับประทาน ปรับให้เหมาะกับเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ รังสรรค์เป็นเมนูที่หลากหลายที่น่าตื่นเต้นและให้ผลกำไร ทั้งเมนูเด็ด เมนูตามฤดูกาล และอื่นๆ อีกมากมาย

นำหน้าคู่แข่งผ่านความเชี่ยวชาญในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มผ่านความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและความรู้
เกี่ยวกับตลาดในประเทศ มีความเข้าใจและสามารถตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภค เทรนด์
และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ผ่านความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและความรู้
เกี่ยวกับตลาดในประเทศ มีความเข้าใจและสามารถ
ตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภค เทรนด์และกฎ
ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

มุ่งเน้นห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ

เปิดประสบการณ์กับวัตถุดิบส่วนผสมที่ดีที่สุดในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยโซลูชันห่วงโซ่อุปทาน
แบบไร้รอยต่อ จัดการห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเย็น
การขนส่ง และระบบการจัดส่ง มั่นใจในความปลอดภัย คุณภาพ และความสดใหม่

เปิดประสบการณ์กับวัตถุดิบส่วนผสมที่ดีที่สุดในธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม ด้วยโซลูชันห่วงโซ่อุปทานแบบ
ไร้รอยต่อ จัดการห่วงโซ่ความเย็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเย็น
การขนส่ง และระบบการจัดส่ง มั่นใจในความ
ปลอดภัย คุณภาพ และความสดใหม่

 • การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
 • ถูกสุขลักษณะ
 • ควบคุมคุณภาพ
 • บริหารสินค้าคงคลังแบบหมดอายุก่อนออกก่อน First Expired First Out (FEFO)
 • ให้ธุรกิจง่ายขึ้นด้วยโซลูชันดิจิทัล

  ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อและ
  การจัดจำหน่าย มีระบบการจัดการคำสั่งซื้อ (OMS) ที่พัฒนาขึ้นเองช่วยให้มั่นใจ
  ในการติดตามคำสั่งซื้อได้อย่างแม่นยำ มีระบบบริหารการจัดส่ง (DMS) อุ่นใจ
  เรื่องการติดตามและส่งมอบผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์อย่างมีประสิทธิภาพ

  ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วย
  ปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อและการจัดจำหน่าย มีระบบ
  การจัดการคำสั่งซื้อ (OMS) ที่พัฒนาขึ้นเองช่วยให้
  มั่นใจในการติดตามคำสั่งซื้อได้อย่างแม่นยำ มีระบบ
  บริหารการจัดส่ง (DMS) อุ่นใจเรื่องการติดตามและ
  ส่งมอบผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์อย่างมีประสิทธิภาพ

  เข้าถึงตลาดได้กว้างขึ้น
  ผ่านบริการด้านการตลาด

  เราทุ่มเทในการเชื่อมต่อแบรนด์อาหารระดับโลกกับร้านอาหารในประเทศ รวมถึงการให้บริการ
  ด้านอาหารที่หลากหลาย ค้นพบกับกลยุทธ์ทางการตลาดแบบไดนามิก รวมถึงการออกบูธ
  งานแสดงสินค้า คิดค้นเมนูใหม่ๆ และร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

  เราทุ่มเทในการเชื่อมต่อแบรนด์อาหารระดับโลกกับร้าน
  อาหารในประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านอาหารที่
  หลากหลาย ค้นพบกับกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ
  ไดนามิก รวมถึงการออกบูธ งานแสดงสินค้า คิดค้น
  เมนูใหม่ๆ และร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อช่วยขับ
  เคลื่อนสู่ความสำเร็จ

  พาร์ทเนอร์ของเรา

  ...และอื่นๆ อีกมากมาย

  ...และอื่นๆ อีกมากมาย

  DPO International เข้ามาเป็น
  พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำงานอย่างมืออาชีพและเชื่อถือได้
  เราทำงานร่วมกับ DPO เพื่อขยายธุรกิจบริการอาหารในมาเลเซีย
  Stella Yew
  Head of Food Service - MY & SG

  โซลูชันจากผู้เชี่ยวชาญและวัตถุดิบส่วนผสม
  สำหรับอุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร